Afkorting |  Demo |  Blog |  Vragen |  Links
Afkorting blog

Bedrijfsautoverzekering: Een gids voor afkortingen

Het afsluiten van een bedrijfsautoverzekering kan ingewikkeld zijn vanwege de verschillende afkortingen en termen die worden gebruikt. Door jezelf goed te informeren over deze afkortingen en termen en wat ze betekenen, kun je de juiste keuze maken voor je bedrijf. Hieronder vind je een gids voor enkele veel voorkomende afkortingen en termen in de bedrijfsautoverzekering en wat ze betekenen.

WA-verzekering

De afkorting WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Een WA-verzekering is verplicht voor elke auto op de Nederlandse wegen. Deze verzekering van Alpina dekt schade aan anderen die is veroorzaakt door jouw bedrijfsauto. De schade aan je eigen auto wordt niet gedekt door deze verzekering.

WA+ beperkt casco

WA+ beperkt casco is een tussenvariant tussen een WA-verzekering en een Allrisk verzekering. Deze verzekering dekt naast de wettelijke aansprakelijkheid ook schade aan je eigen bedrijfsauto in bepaalde situaties, zoals diefstal, brand of ruitbreuk.

Allrisk verzekering

Een Allrisk verzekering, ook wel bekend als een Volledig Casco verzekering, biedt de meest uitgebreide dekking voor je bedrijfsauto. Naast de wettelijke aansprakelijkheid dekt deze verzekering ook schade aan je eigen auto bij bijna alle mogelijke situaties, inclusief botsingen en aanrijdingen.

No-claimkorting

No-claimkorting (NCK) is een korting op de premie die je ontvangt als je geen schade claimt gedurende het verzekeringsjaar. Hoe langer je zonder schade rijdt, hoe hoger de korting kan worden.

Eigen risico

Eigen risico is het bedrag dat je moet betalen als je een schade claimt op je bedrijfsautoverzekering. Het eigen risico kan verschillen per verzekeraar en per type verzekering. Vaak geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin je geen schade hebt geclaimd op je bedrijfsautoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe hoger de no-claimkorting die je kunt ontvangen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor schade die je als bedrijf veroorzaakt aan derden, bijvoorbeeld bij een ongeval met een bedrijfsauto. Deze verzekering dekt niet de schade aan je eigen bedrijfsauto.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je autoverzekering. Hierin staan onder andere de gedekte risico's, de hoogte van de premie en de eventuele uitsluitingen en beperkingen vermeld.

Bonus-malus ladder

Een bonus-malus ladder is een tabel waarin de hoogte van de no-claimkorting is vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel korting je krijgt bij een bepaald aantal schadevrije jaren, en hoeveel korting er wordt afgetrokken als je wel een schade claimt.

Eendagskenteken

Een eendagskenteken is een kenteken dat je kunt aanvragen als je een auto tijdelijk op de openbare weg wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor een proefrit. Dit kenteken is geldig voor één dag en moet vooraf worden aangevraagd bij de RDW. Hoe vind je de juiste autoverzekering voor je bedrijf?

Om de beste autoverzekering voor je bedrijf te vinden kun je de premie van verschillende verzekeringen vergelijken. Bedenk van tevoren wat voor jou een acceptabel bedrag is om maandelijks of jaarlijks te betalen en kijk of er een verzekering is die geschikt is. Let op: een lage premie kan soms betekenen dat de dekking minder uitgebreid is. Nu je de de betekenis van de termen en afkortingen kent, kun je direct op zoek naar de beste bedrijfsauto verzekering!

Homepage Afkorting

Blog